Centrum we współpracy z The Young Election Observers i Kołem Naukowym Studium Europy Wschodniej zapraszają serdecznie na debatę "JEDINYJ" wybór?

NOTKI O GOŚCIACH

Wojciech Konończuk – kierownik Zespołu Ukrainy, Białorusi i Mołdawii w Ośrodku Studiów Wschodnich. Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim i Studium Europy Wschodniej UW. Studiował również na Uniwersytecie Państwowym w Petersburgu i w Szkole Głównej Handlowej. Visiting scholar w Instytucie Kennana w Waszyngtonie. Stale współpracuje z „Nową Europą Wschodnią” i „Tygodnikiem Powszechnym”.

Jakub Kumoch – politolog, europeista i orientalista, były analityk OSW, PISM oraz Instytutu Sobieskiego. Badał m.in. stosunki międzynarodowe na Bałkanach, politykę zagraniczną Francji, działania zewnętrzne UE oraz międzynarodową obserwację wyborów. W latach 1995-2010 zajmował się zawodowo dziennikarstwem, pracując m.in. przez blisko 3 lata jako korespondent PAP w Moskwie, był też wiceszefem działu zagranicznego i szefem działu krajowego „Dziennika”. Od 2011 r. ekspert Misji Obserwacji Wyborów Unii Europejskiej specjalizujący się m.in. w obserwacji i analizie mediów w procesach wyborczych.

Ernest Wyciszkiewicz – politolog, od 2016 r. dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Wcześniej zastępca dyrektora Centrum, koordynator programu ds. bezpieczeństwa energetycznego, zmian klimatu i prawa międzynarodowego w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Autor wielu opracowań analitycznych, ekspertyz i artykułów z zakresu polityki energetycznej Federacji Rosyjskiej i UE, relacji UE-Rosja, polityki zagranicznej FR i międzynarodowych negocjacji klimatycznych. Redaktor naczelny "Intersection Project".

Karol Bijoś – absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim i Studium Europy Wschodniej UW. Koordynator projektu The Young Election Observers w Forum Młodych Dyplomatów, w ramach którego 20 młodych Europejczyków monitoruje sytuację wyborczą w Rosji.

Masza Makarowa – dziennikarka pochodząca z Rosji, redaktorka rosyjskojęzycznej wersji portalu Eastbook, związana ze stowarzyszeniem „Za wolną Rosję”.

Maciej Zaniewiczzastępca redaktora naczelnego polskojęzycznej wersji portalu Eastbook.eu oraz współprowadzący audycji Teraz Wschód w radio Medium Publiczne. Absolwent stosunków międzynarodowych i rosjoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Dmitrij Orieszkin – rosyjski politolog opozycyjny, zajmujący się prognozami i geografią analityczną. Aktywnie działający w trakcie protestów na placu Błotnym w 2012 r.  Publicznie odniósł się na łamach swojego bloga na stronie radia Echo Moskwy do polityki rosyjskiej względem Ukrainy w 2014 r. Związany z Ruchem Gołos.

Lilia Szibanowa – była dyrektorka Ruchu Gołos, które oficjalnie zostało uznane za "agenta zagranicy". Obecnie ekspert wyborczy w Europejskiej Platformie dla Demokratycznych Wyborów. Ze względu na sytuację polityczną przebywa poza granicami kraju.

Roman Udot – pracownik Ruchu Gołos walczącego o prawa wyborców i uczciwe wybory w Rosji. Specjalista od analizy statystycznej wyników wyborów. Jedna z głównych postaci Ruchu Gołos, ważny cel dla rosyjskiej propagandy, przeciwko któremu NTV regularnie emituje materiały szkalujące. Z wykształcenia fizyk.

Michał Kacewicz – reporter, komentator, publicysta, od 2001 r. w "Newsweeku". Zajmuje się Europą Środkową i Wschodnią, a bliżej i ściślej Rosją i światem, który narodził się na gruzach byłego sowieckiego imperium. Wielokrotnie podróżował i mieszkał oraz studiował w Rosji i Rosję. Autor dwóch książek, biografii Aleksandra Łukaszenki i Władimira Putina. Uwielbia historię, a zwłaszcza wszystko co dotyczy zimnej wojny i okresu panowania późnych Romanowów. Interesuje się relacjami energetycznymi i militarnymi w Europie i na Bliskim Wschodzie.

***

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest instytucją publiczną z siedzibą w Warszawie powstałą w 2011 r. i działającą na rzecz dialogu pomiędzy Polską a Rosją. Inicjujemy projekty i przedsięwzięcia wspierające dialog poprzez: badania naukowe, działalność wydawniczą, inicjatywy edukacyjne, debaty publiczne, konferencje i wykłady na temat stosunków polsko-rosyjskich, historii i kultury obu krajów. Prowadzimy portal Intersection Project, gdzie regularnie ukazują się analizy i eseje dotyczące zmian politycznych, gospodarczych, prawnych i społecznych w Rosji oraz ich konsekwencji regionalnych, europejskich i światowych. Wysokie miejsce na liście naszych zadań zajmuje program stypendialny dla młodych naukowców oraz program Polsko-Rosyjska Wymiany Młodzieży. Regularnie realizujemy badania opinii publicznej w Polsce i Rosji, aby uzyskać wiarygodne dane na temat wzajemnego postrzegania Polaków i Rosjan.

Projekt Young Election Observers prowadzony jest przez Stowarzyszenie Forum Młodych Dyplomatów (FMD) w ramach wsparcia udzielonego prze Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Unia Europejska-Rosja. W ramach projektu młodzi obserwatorzy z Europy monitorują poprzez Internet rosyjskie media, media społecznościowe i oficjalne kanały informacyjne. Projekt jest częścią działań FMD poświęconych edukacji wyborczej. Od 2015 roku FMD zorganizowało 2 międzynarodowe misje obserwacyjne do Estonii i Słowacji, dwukrotnie wraz z Europejską Platformą dla Demokratycznych Wyborów obserwowało wybory w Polsce.

Ruch Gołos to społeczna organizacja zajmująca się obserwacją wyborów i obroną praw wyborców w Federacji Rosyjskiej. Ruch zrzesza w swoich szeregach wolontariuszy z różnych organizacji zajmujących się obserwacją wyborów, część jego członków wywodzi się ze Stowarzyszenia Gołos uznanego za „agenta zagranicy”. Gołos jest częścią Europejskiej Platformy dla Demokratycznych Wyborów, która zrzesza w swoich ramach ekspertów oraz organizacje zajmujące się obserwacją wyborów w Europie Środkowej i Wschodniej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. Tak, akceptuję Nie, chcę dowiedzieć się więcej