Wykład „Jakich elit potrzebuje Rosja?” wygłosiła w Gdańsku Jelena Niemirowska rosyjska działaczka społeczna.

Jelena Niemirowska podczas swojego wykładu zauważyła, że we współczesnej Rosji brakuje poszanowania mniejszości. W nowoczesnym państwie demokratycznym ważna jest równość wszystkich obywateli, nawet jeśli decyzje podejmowane są przez głosowanie i wygrywa głos większości.

Gość Centrum podkreślił również, że elity Rosji muszą nauczyć się rozumieć innych, a także wsłuchiwać się w zdanie pozostałych stron. Należy pamiętać, że każdy z nas różni się od siebie, ale najistotniejsze jest dążenie do życia w pokoju, do życia razem.

Jelena Niemirowska to jedna z osób najbardziej zaangażowanych w budowę społeczeństwa obywatelskiego w Rosji, dyrektor i założycielka Moskiewskiej Szkoły Badań Politycznych, niezależnej instytucji kształcącej w trybie seminaryjnym przyszłych działaczy politycznych i społecznych, którzy w przyszłości mieliby budować nową Rosję. Za swą działalność odznaczona m.in. Medalem Rady Europy, Orderem Imperium Brytyjskiego.

Wykład odbył się 5 lutego 2014 r. w Sali Wety w Ratuszu Głównym Miasta Gdańska.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. Tak, akceptuję Nie, chcę dowiedzieć się więcej