Polsko-rosyjskie korepetycje z poezji online | odcinek 13

POECI

Gienrich Sapgir (1928-1999) – radziecki i rosyjski poeta, prozaik, tłumacz, autor książek dla dzieci oraz scenarzysta filmów rysunkowych. W latach 60. kierował awangardową grupą poetów Konkret. Organizował także wystawy malarstwa nonkonformistycznego. Jego twórczość poetycka do 1988 nie była publikowana oficjalnie w ZSRR. W animacji do 1972  pracował we współpracy z Giennadijem Cyfierowem. Pisał scenariusze dla reżyserów m.in. Wadima Kurczewskiego, Władimira Diegtiariowa, Leonida Nosyriewa, Giennadija Sokolskiego, Iwana Aksienczuka i Jurija Prytkowa. Laureat Nagrody Puszkina. Cechy charakterystyczne jego poezji to m.in. eksperymentowanie w zakresie leksyki i składni i rezygnacja ze znaków interpunkcyjnych.

Marcin Świetlicki (1961) – poeta, powieściopisarz, dziennikarz, wokalista zespołu Świetliki, Czarne Ciasteczka, Najprzyjemniejsi i Zgniłość. Do 2009 wydał 17 omików poezji. Był też związany z podziemnym czasopismem „Tumult”. W 1992 z muzykami krakowskiego zespołu Trupa Wertera Utrata założył grupę Świetliki wykonującą jego teksty w oprawie rockowej. Zespół wydał 5 płyt. Do 2004 pracował jako korektor w redakcji „Tygodnika Powszechnego”. Zagrał główną rolę w dramacie Wojciecha Smarzowskiego „Małżowina” (1998). Lubi stosować żarty językowe oparte na zniekształceniach słów. Laureat nagród literackich m.in. nagrody Kościelskich, Grand Prix w konkursie czasopisma „brulion”, nagrody im. ks. Jana Twardowskiego, Paszportu Polityki. Czterokrotnie nominowany do Nagrody Literackiej Nike: w 1999, w 2002, w 2007 oraz  w 2014.

AKTORZY

Daniela Popławska – aktorka Teatru Nowego w Poznaniu od 1987 r., wcześniej związana z Teatrem im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu (1978-1986). Otrzymała główną nagrodę jury na VIII Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu (1987). Laureatka wielu nagród, m.in:  Medalu Młodej Sztuki (Poznań 1990), dwukrotnie Srebrnej Maskęi od Loży Patronów Teatru Nowego (1995, 2001), za kreację aktorką w słuchowisku-monodramie „Lustro” na Festiwalu Słuchowisk Polskiego Radia (1998), Owacji – nagrody czytelników „Gazety Wyborczej” w Poznaniu (2003).

Kamil Tukajew (1961) – rosyjski aktor teatralny i filmowy. Zasłużony artysta Rosji (2004), laureat nagrody teatralnej „Złota Maska” (2019). Po ukończeniu Irkuckiej Szkoły Teatralnej rozpoczął pracę w irkuckim Teatrze Młodego Widza. W 1987 przeniósł się do Woroneża, gdzie gra w Teatrze Kameralnym. W 2003 r. zadebiutował w filmie. Na Otwartym Rosyjskim Festiwalu Filmowym w Soczi „Kinotavr” w 2003 r. otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora. Współpracuje z Centrum Dramaturgii i Reżyserii w Moskwie.

TŁUMACZE

Jerzy Czech (1952) – polski poeta, tłumacz literatury rosyjskiej, publicysta. Przekłada prozę artystyczną, poezję i dramat, literaturę faktu i prace z dziedziny teatrologii. Laureat nagrody Stowarzyszenia Autorów ZAiKS z 2003 oraz Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego w 2011. Autor antologii współczesnej poezji rosyjskiej „Wdrapałem się na piedestał: nowa poezja rosyjska” (2013)​, za którą otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia 2014 w kategorii przekład na język polski. Tłumaczył m.in. monumentalne dzieło Wasilija Grossmana „Życie i los”, ale także powieści współczesnych pisarzy m.in. Borysa Akunina, Władimira Sorokina czy Wiktora Jerofiejewa, Swiatłanę Aleksijewicz. Autor większości wierszy w autorskim programie Przemysława Gintrowskiego „Kamienie”.

Igor Biełow – poeta i tłumacz na język rosyjski polskiej poezji i prozy. Autor w Rosyjskiej Redakcji portalu Culture.pl gdzie pisze o literaturze.

.

WIERSZE

Парад Идиотов

Генрих Сапгир

Иду. А навстречу

Идут идиоты
Идиот бородатый
Идиот безбородый
Идиот ноздреватый
Идиот большеротый
Идиот угловатый
Идиот головатый
Идиот – из ушей пучки ваты

 

Идёт идиот вёселый
Идёт идиот тяжёлый
Идёт идиот симпатичный
Идёт идиот апатичный
Идёт идиот нормальный
Идёт идиот нахальный
Идёт идиот гениальный
Идёт идиот эпохальный

Одни идиоты прилично одеты

Другие похуже – небриты помяты
Одни завернулись по-римски в газеты
Другие – в свои чертежи и расчёты
Иные свой стыд прикрывают зарплатой
Иные учёностью эти – работой

Большие задачи

Несут идиоты
Машины и дачи
Несут идиоты
Идёт идиот чуть не плача
«Несу я одни неудачи
Жена – истеричка
Начальник – дебил
И я – неврастеник
Себя загубил»

 

Идут идиоты – несут комбинаты
Заводы научные институты
Какие-то колбы колёса ракеты
Какие-то книги скульптуры этюды
Несут фотографии мёртвой планеты
И вовсе невиданные предметы

Идут идиоты идут идиоты

Вот двое из них избивают кого-то
А двое других украшают кого-то
Какого-то карлика и идиота

Идиоты честные

Как лопаты
Идиоты ясные
Как плакаты
Идиоты хорошие в общем ребята
Да только идти среди них жутковато

Идиотские песни поют идиоты

Идиотские мысли твердят идиоты
И не знают и знать не хотят идиоты
Что однажды придумали их идиоты

 

Идут работяги идут дипломаты
Идут коллективы активы и роты
И вдоль бесконечной кирпичной ограды
Идут идиоты идут идиоты
Играет оркестр «Марш идиотов»
Идут – и конца нет параду уродов
И кажешься сам среди них идиотом
Затянутым общим круговоротом
А может быть это нормально? Природа?
И есть и движенье и цель и свобода?
Недаром же лезли на ствол пулемёта
Как листья осенние гибли без счёта...

Так пусть же умру за мечту идиота

С блаженной улыбкою идиота.

 

Parada idiotów
Gienrich Sapgir | Przekład Jerzy Czech

Иду. А навстречу
Идут идиоты
Идиот бородатый
Идиот безбородый
Идиот ноздреватый
Идиот большеротый
Идиот угловатый
Идиот головатый
Идиот – из ушей пучки ваты

Идёт идиот вёселый
Идёт идиот тяжёлый
Идёт идиот симпатичный
Идёт идиот апатичный
Идёт идиот нормальный
Идёт идиот нахальный
Идёт идиот гениальный
Идёт идиот эпохальный

Одни идиоты прилично одеты

Другие похуже – небриты помяты
Одни завернулись по-римски в газеты
Другие – в свои чертежи и расчёты
Иные свой стыд прикрывают зарплатой
Иные учёностью эти – работой

Большие задачи
Несут идиоты
Машины и дачи
Несут идиоты
Идёт идиот чуть не плача
«Несу я одни неудачи
Жена – истеричка
Начальник – дебил
И я – неврастеник
Себя загубил»

Идут идиоты – несут комбинаты
Заводы научные институты
Какие-то колбы колёса ракеты
Какие-то книги скульптуры этюды
Несут фотографии мёртвой планеты
И вовсе невиданные предметы

Идут идиоты идут идиоты
Вот двое из них избивают кого-то
А двое других украшают кого-то
Какого-то карлика и идиота

Идиоты честные
Как лопаты
Идиоты ясные
Как плакаты
Идиоты хорошие в общем ребята
Да только идти среди них жутковато

Идиотские песни поют идиоты
Идиотские мысли твердят идиоты
И не знают и знать не хотят идиоты
Что однажды придумали их идиоты

Идут работяги идут дипломаты
Идут коллективы активы и роты
И вдоль бесконечной кирпичной ограды
Идут идиоты идут идиоты
Играет оркестр «Марш идиотов»
Идут – и конца нет параду уродов
И кажешься сам среди них идиотом
Затянутым общим круговоротом
А может быть это нормально? Природа?
И есть и движенье и цель и свобода?
Недаром же лезли на ствол пулемёта
Как листья осенние гибли без счёта...

Так пусть же умру за мечту идиота
С блаженной улыбкою идиота.


Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych