Do głównych zadań Centrum należy prowadzenie, inicjowanie i wspieranie badań naukowych.

Doświadczenia podejmowanych przez Polskę po 1989 r. wysiłków na rzecz stworzenia solidnych i trwałych fundamentów rozwoju dobrych stosunków polsko-rosyjskich, w tym zwłaszcza wyniki prac Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych jednoznacznie wskazują, że koniecznym warunkiem efektywnego dialogu, porozumienia oraz dobrej współpracy między Polską i Rosją są prawda historyczna i rzetelna wiedza o wspólnej przeszłości, kulturze i dziedzictwie obu narodów, uzupełniona obiektywnymi analizami i dobrą znajomością aktualnych uwarunkowań politycznych, społecznych i gospodarczych. 

Badania naukowe prowadzone w Centrum nakierowane są na:

  • pogłębianie rzetelnej wiedzy historycznej o stosunkach polsko-rosyjskich,
  • wspieranie wysiłków na rzecz rehabilitacji ofiar reżimu stalinowskiego,
  • ochronę pamięci o losach Polaków w Rosji i Rosjan w Polsce,
  • ochronę pamięci o polskim dziedzictwie narodowym, zwłaszcza o dobrach kultury znajdujących się obecnie na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Obecnie Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia prowadzi siedem projektów badawczych:

Stosunki między władzą sowiecką a Polskim Państwem Podziemnym: 1943–1945
Kierownik projektu: dr hab. Grzegorz Motyka
Więcej informacji

Losy obywateli Polski pod władzą sowiecką po 17 września 1939 r. 
Kierownik projektu: dr Maciej Wyrwa
Więcej informacji

Edycja materiałów źródłowych do stosunków polsko-sowieckich
Kierownik projektu: dr hab. Mariusz Wołos
Więcej informacji

Polska i rosyjska myśl polityczna. Związki, wpływy, antagonizmy
Kierownik projektu: dr Łukasz Adamski
Więcej informacji

Operacja polska NKWD 1937-1938. Ofiary, dokumenty
Kierownik projektu: dr Sławomir Dębski
Więcej informacji

„Wielka Smuta” a pamięć historyczna Polaków i Rosjan
Kierownik projektu: dr Hieronim Grala
Więcej informacji

Kościół Unicki – dzieje idei
Kierownicy projektu: prof. Andrzej Gil i prof. Ihor Skoczylas
Więcej informacji

Ponadto Centrum zrealizowało następujący projekt :

Żołnierze sowieccy na ziemiach polskich 1941-1945
Kierownik projektu: dr hab. Jakub Wojtkowiak
Więcej informacji

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. Tak, akceptuję Nie, chcę dowiedzieć się więcej