Ziemie północno-wschodnie II RP pod okupacją sowiecką 1939–1941. Władza i społeczeństwo

Kierownik projektu: prof. Alaksandr Smalańczuk

Celem projektu jest pozyskanie i opracowanie dokumentów proweniencji sowieckiej przedstawiających główne aspekty procesu sowietyzacji ziem północno-wschodniej Polski w latach 1939–1941. Szczególne miejsce w projekcie zajmą dokumenty dotyczące życia społeczno-ekonomicznego i narodowo-kulturalnego mieszkańców tzw. Białorusi Zachodniej oraz skierowana przeciw nim sowiecka polityka represji.

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more