Zbrodnia Katyńska

Jedna z najtragiczniejszych konsekwencji sowieckiej agresji na Polskę w 1939 r. Wokół tej Zbrodni powstało wiele kłamstw i narosło wiele mitów, jednak Polska na drodze walki o prawdę ma już ogromne osiągnięcia. Działania na poziomie państwowym jak i pozarządowym, stanowią przykład dla innych państw borykających się z upamiętnieniem swojej tragicznej przeszłości.

Centrum stara się tworzyć przestrzeń do uczciwego dialogu Polaków i Rosjan. Wymaga on jednak przede wszystkim rzetelnej rozmowy o przeszłości, rozmowy opartej na faktach i wiedzy historycznej, bez której budowanie wspólnej przyszłości jest niemożliwe. Dlatego upamiętnienie Zbrodni Katyńskiej i rzetelne informowanie na jej temat jest jednym z ważniejszych celów Centrum. 

Od początku swojej działalności zapraszamy do rozmowy na temat Katynia badaczy i polityków, stwarzając przestrzeń do dyskusji podczas międzynarodowych konferencji naukowych. Wiedząc jak ważna jest popularyzacja wiedzy o Zbrodni staramy się dotrzeć z bardziej przystępnym przekazem do szerszych kręgów odbiorców poprzez organizację otwartych debat (więcej o konferencjach i debatach katyńskich).

Prowadzimy badania naukowe mające na celu pełną rekonstrukcję tzw. białoruskiej listy katyńskiej. Projekt "Losy Polaków pod władzą sowiecką po 17 września 1939 roku” zakłada zebranie możliwie pełnych informacji dotyczących osób zaginionych na północno-wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej pomiędzy 17 września 1939 a czerwcem 1940 roku, wobec których zachodzi przypuszczenie, że mogły być ofiarami Zbrodni Katyńskiej (więcej o projekcie).

Wydajemy publikacje naukowe zarówno polskich, jak i rosyjskich badaczy poświęcone kwestii katyńskiej oraz pozycje popularno-naukowe mające przybliżyć kulisy Zbrodni (więcej o publikacjach). 

Zależy nam dotarciu z informacją o Zbrodni Katyńskiej do jak najszerszego grona osób zarówno z Polski, jak i poza jej granicami. Dlatego pracujemy nad interaktywnym, trójjęzycznym portalem KatyńProMemoria, którego celem jest przybliżenia Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu, miejsca spoczynku jeńców z Kozielska. Poprzez ich losy pragniemy pokazać prawdę o Zbrodni Katyńskiej (więcej o portalu).

Mówienie o Katyniu jest także formą upamiętnienia samych ofiar Zbrodni. Centrum poprzez swoje działania stara się ze spiżowego mitu Katynia wydobyć pojedynczego człowieka. Dlatego szczególnie ważna jest kampania społeczna „Niech rozbłyśnie las pamięci”, której inauguracja planowana jest na marzec 2020 roku w 80. rocznicę Zbrodni Katyńskiej (więcej szczegółów wkrótce).

#KatynProMemoria #kluczdodialogu #laspamieci

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more