Wspólnie z Fundacją na rzecz dzieci i młodzieży Piastun z Opola realizujemy projekt pt. „Chcę mówić po polsku” – sobotnio-niedzielna szkoła języka polskiego dla uchodźców.

Od początku kwietnia wspieramy działania pomocowe na rzecz uchodźców z Ukrainy organizując nauczanie języka polskiego wśród  dzieci, młodzieży i dorosłych . Formuła szkoły łącząca naukę języka z muzyką, przyrodą, geografią, kulturą oraz  tradycjami obu krajów – Polski i Ukrainy zyskała popularność wśród wszystkich jej uczestników.

Ze szkoły korzysta każdorazowo od 50 do 60 osób, które w 3 grupach wiekowych  uczestniczą w zajęciach w każdą sobotę i niedzielę. Dzięki współpracy środowiska, zajęcia w ramach szkoły odbywają się w różnych charakterystycznych i ciekawych miejscach regionu , gdzie właściciele i dyrektorzy obiektów z radością chcą gościć u siebie uchodźców interesujących się językiem polskim. Ponadto odbywają się zajęcia  w terenie w ciekawych miejscach pod względem kulturowym i przyrodniczym oraz raz w miesiącu  w formie  wycieczki edukacyjnej z udziałem i integracją wszystkich osób uczestniczących w zajęciach szkolnych. 

Projekt realizowany jest w „Trójwsi Beskidzkiej” (wsie: Istebna, Koniaków, Jaworzynka).

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more