Zajęcia nauki języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Współpracy ze Wschodem Memoramus i XI Liceum Ogólnokształcącym im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich w Poznaniu od marca 2022 roku organizujemy zajęcia nauki języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy. 

Z racji ogromnego zainteresowania powstały dwie grupy liczące początkowo po ponad 30 osób. Każda z nich odbywa zajęcia dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne i ma dwóch opiekujących się grupą lektorów.

Nieoceniona w przedsięwzięciu jest pomoc należących do społeczności uczniowskiej rosyjskojęzycznych uczniów, którzy podczas każdych zajęć pomagają w nauce pisania, czytania i wyjaśnianiu językowych zagadek. Osoby uczęszczające na zajęcia otrzymały również fachową pomocą psychologiczną oraz wsparcie w problemach organizacyjnych i bytowych.

Harmonogram zajęć można znaleźć tutaj.

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more