Program stypendialny dla twórców i twórczyń z Ukrainy we współpracy z Staromiejskim Domem Kultury

Wspólnie ze Staromiejskim Domem Kultury zapraszamy do udziału w programie stypendialnym dla twórczyń i twórców z Ukrainy. Jednorazowe stypendia interwencyjne w wysokości do 5 tysięcy złotych będą wypłacane dla artystek i artystów, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia Ukrainy w wyniku wojny wywołanej przez Rosję. Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie Staromiejskiego Domu Kultury.

Wszelkie pytania można kierować na adres mailowy stypendia@sdk.pl

Program stypendiów finansują:
- Staromiejski Dom Kultury
Miasto stołeczne Warszawa
Centrum Polsko Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Na ten moment zostało przyznane 50 stypendiów. Nabór trwa nadal - zgłoszenia, które trafią teraz na listę rezerwową rozpatrzymy niezwłocznie w momencie zwiększenia dofinansowania programu.

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more