Kursy języka polskiego dla obywateli Ukrainy w Łodzi

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wraz z Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej w Łodzi organizuje kursy języka polskiego dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną wywołaną przez Federację Rosyjską. Prowadzone kursy języka polskiego mają wspomóc adaptację w polskim środowisku językowym, a nauka pisania i czytania po polsku, a także zapoznanie się z informacjami o realiach życia codziennego w Polsce, weprzeć w samodzielnym funkcjonowaniu. Zajęcia prowadzone są przez rosyjskojęzycznych lektorów na poziomie podstawowym (A1) dla osób dorosłych pracujących i bezrobotnych, seniorów, młodzieży w towarzystwie dorosłych opiekunów, opiekunów i rodzin pacjentów hospicjum.

Nabór na zajęcia został zakończony. 

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more