Młodzi Rosjanie i Polacy chcą poprawy relacji między naszymi krajami

Chęci są, i to z obu stron. To najważniejsze. Do tego potrzeba jeszcze wielu rozmów, dyskusji (także o trudnych narodowościowych kwestiach) i spotkań – by lepiej się poznać i zrozumieć. Pierwszy krok, a nawet kilka kroków, już zrobiono. Do Gdańska przyjechali bowiem, już po raz piąty, młodzi oraz zaangażowani Rosjanie i Polacy. Co robią nad Motławą?

W naszym mieście goszczą w ramach projektu „Club of Gdańsk”, który jest cyklicznym spotkaniem młodych i aktywnych osób z Polski i Rosji, uczestniczących w życiu publicznym na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Celem tej inicjatywy jest stworzenie sieci młodych liderów, chętnych do budowania nowych i poprawy istniejących kontaktów między lokalnymi społecznościami obu sąsiadujących ze sobą krajów. Jak tłumaczą jej pomysłodawcy, to inwestycja w przyszłe relacje. W spotkaniach uczestniczą za każdym razem nowe osoby, które przechodzą wcześniej rekrutację do tego projektu.

Jego współorganizatorami są z kolei: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Miasto Gdańsk. Centrum współpracuje z naszym miastem od 2011 r. Dlaczego młodzi liderzy zapraszani są akurat nad Motławę?

- Gdańsk jest największym miastem, które było objęte strefą małego ruchu granicznego. W związku z tym, w sposób naturalny, i władze i mieszkańcy Gdańska byli zainteresowani spotkaniami poświęconymi tematom rosyjskim, a także promocją miasta wśród Rosjan - tłumaczy Łukasz Adamski, wicedyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. - Poza tym zawsze cieszyliśmy się dobrą współpracą z prezydentem Pawłem Adamowiczem, który jest też osobiście zainteresowany rozwojem kontaktów z Rosjanami.

Młodzi ludzi przyjeżdżają do nas z różnych zakątków Rosji i Polski. Są to m.in. młodzi naukowcy, urzędnicy i samorządowcy. Przyjechali w czwartek i w tym dniu przeszli m.in. kurs protokołu dyplomatycznego, w tym... zachowania się przy stole - by wiedzieć m.in. jak posługiwać się "rzadkimi" sztućcami podawanymi czasem w restauracjach, jaki kieliszek pasuje do jakiego wina i jaka obowiązuje etykieta. W piątek rozpoczęli natomiast dwudniowe szkolenie, które prowadzi były brytyjski ambasador w Polsce, Charles Crawford, znany polityczny konsultant i autor przemówień politycznych. - Pisał on niektóre przemówienia Radosławowi Sikorskiemu – zaznacza Łukasz Adamski. - Młodych ludzi uczy w Gdańsku m.in. tego, jak prezentować się, jak występować publicznie, jak argumentować, a także jak negocjować - a więc niezbędnych umiejętności dla osób planujących w przyszłości życie publiczne.

ch wizyta w Gdańsku zakończy się w niedzielę.

Głównym zadaniem Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest podejmowanie działań służących lepszemu, wzajemnemu zrozumieniu Polaków i Rosjan.

- Na poziomie państwowym jest nad czym pracować. Natomiast na poziomie lokalnym, międzyludzkim, jest znacznie cieplej – ocenia Kseniya Zheleznikova, jedna z uczestniczek tegorocznej edycji „Club of Gdańsk”. - Spotkania, takie jak to, są małymi cegiełkami w budowaniu całego domu. Jeśli chcemy, żeby te relacje się poprawiły, to musimy się ze sobą kontaktować, zarówno fizycznie, podczas takich nieformalnych spotkań, jak i internecie. Do tego nie potrzeba jakiegoś dużego budżetu, a przede wszystkim chęci ludzi - uważa.

To pierwsza wizyta Kseniy Zheleznikovej w Polsce. Poza Gdańskiem, odwiedziła też Sopot i Warszawę. - Wrażenia są na razie fantastyczne. Ludzie, słysząc że mówimy w naszej grupie po rosyjsku, odnosili się do nas życzliwie. Nie było żadnych nieprzyjemnych sytuacji – zaznacza Kseniya.

Zdaniem Denisa Iagodina stosunek Rosjan do Polaków jest... neutralnie życzliwy. - Myślę, że te kontakty najlepiej się utrzymują tam, gdzie jest największa "bliskość geograficzna". Rosja jest bardzo dużym krajem. Jej zachodnia część i Kaliningrad mogą aktywnie działać, by te kontakty polepszyć. Ale im dalej na wschód tym trudniej z tym – nie ukrywa Denis Iagodin. - Dzisiaj nasze kontakty w dużym stopniu opierają się na kulturze. Rosjanie interesują się polską kulturą, a Polacy – rosyjską. Myślę więc, że współpraca i wymiana kulturalna, tak jak w czasach sowieckich przekładała się, tak mogłaby się przekładać także teraz na lepsze relacje. Obecnie faktycznie mamy ochłodzenie w stosunkach między nami. Dlatego uważam, że najlepiej zacząć od kultury, a z czasem rozwijać dobre relacje m.in. na sferę gospodarczą.

W piątek, w Centrum Kultury Morskiej, młodzi liderzy spotkali się z prezydentem Gdańska, Pawłem Adamowiczem. Zadawali mu sporo pytań. Zarówno Rosjanie, jak i Polacy, byli ciekawi opinii samorządowca m.in. na temat małego ruchu granicznego z Kaliningradem i ogólnych stosunków polsko – rosyjskich.

Prezydent Adamowicz przypomniał, że Rosjanie z obwodu kaliningradzkiego przyjeżdżali na Pomorze w coraz mniejszej liczbie, jeszcze zanim rząd Polski zdecydował o zawieszeniu małego ruchu granicznego. - To powód ekonomiczny zdecydował o tym. Przestało im się to opłacać – przyznał prezydent Adamowicz. - Moim zdaniem powinien być on jednak utrzymywany, by była dostępna ta potencjalna możliwość, nawet dla symbolicznych pięciu Rosjan. Mam nadzieję, że coraz więcej Polaków i Rosjan odróżnia społeczeństwo i jego kulturę od władzy i rządu. Należy pamiętać, że rządy się nie zmieniają, a społeczeństwa żyją i rozwijają się.

Prezydent podkreślał też, że nic nie zastąpi dialogu, zwłaszcza w relacjach, jakie obecnie panują między naszymi krajami. - Dlatego uważam, że powinno się inwestować w takie projekty jak ten, by młodzi Rosjanie i Rosjanki, Polacy i Polki, spotykali się i dyskutowali na różne tematy, łącznie z tym drażliwymi – powiedział na zakończenie spotkania.

Źródło: www.gdansk.pl/

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.