"O tej zbrodni wie może promil Polaków". W operacji polskiej NKWD zabito ponad 111 tysięcy osób.

Operacja polska to biała plama w świadomości polskiego społeczeństwa. Na mocy tzw. operacji antypolskiej, zapoczątkowanej rozkazem szefa NKWD Nikołaja Jeżowa z 11 sierpnia 1937 roku zginęło ponad 111 tysięcy osób. Rozmiar zbrodni wciąż nie jest dokładnie znany, odkrywane są dopiero twarze i nazwiska ofiar. W Polsce prawie nikt nie słyszał o tej zbrodni, ale wkrótce ma się to zmienić.

Upowszechnianiu wiedzy o operacji polskiej służyć będzie portal przygotowany przez CPRDiP i IPN www.operacja-polska.pl. Centrum stworzyło również  bazę danych o ofiarach tej zbrodni pod adresem ofiaryterroru.pl.

(...)

Łukasz Adamski z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przypominał, że mordowano Rosjan, Ukraińców, Żydów, wszystkich, których podejrzewano o związki z POW, która nie działała już w latach 30. na tych terenach. Spora liczba ofiar operacji polskiej to byli też członkowie innych narodów.  - To było nieszczęście nasze i wasze – mówił, parafrazując znane hasło narodów naszego regionu Europy.

Łukasz Adamski dodał, że prowadzona jest kwerenda,  przez szerokie grono historyków polskich, rosyjskich, ukraińskich,  białoruskich. Wiele jest źródeł znajduje się  w trudno dostępnych archiwach Rosji i Białorusi. W planach Centrum jest wydanie 4 tomów dokumentów w językach oryginalnych, przy czym 4. tom to będzie ich wybór tłumaczony na język angielski. Prelegent dodał, że sukcesywnie tworzona jest baza ofiar Wielkiego Terroru i wszyscy, którzy chcą i mogą się przyczynić do jej budowy, proszeni są o nadsyłanie informacji.

Badacz zaznaczył, że naukowcy z organizacji Memoriał pracują w ciężkich warunkach. Historycy, którzy szukają informacji o sowieckim terrorze w Rosji, ryzykują by udokumentować te zbrodnie. Sytuacja na Białorusi też nie sprzyja takim badaniom. Podziękował za dobrą współpracę dyrektorowi archiwum SBU na Ukrainie, Andrijowi Kohutowi.

Dr Maciej Wyrwa z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Sergiusz Kazimierczuk z Biura Edukacji Narodowej IPN prezentowali treść portalu www.operacja-polska.pl. Na portalu internetowym można znaleźć m.in.  zdjęcia aresztowanych z ich  ostatnich chwil życia, opatrzone z krótkimi biogramami. Są opublikowane również skany dokumentów, pochodzących głównie z archiwów Ukrainy. Są relacje dzieci i wnuków zamordowanych osób – uzyskane dzięki współpracy z rosyjskimi historykami. Tworzona jest interaktywna mapa miejc pochówków.

Zbierane informacje pomagają odkrywać mechanizmy zbrodni sowieckich i ich rzeczywiste motywy. Rozkaz szefa NKWD jest dowodem na to, że represje nie były ślepe. Stalinowska machina uderzała w określone grupy – społeczne, narodowościowe. Badanie operacji polskiej pozwoli na odkrycie i poznanie mechanizmów, które leżały u podstaw zbrodniczych polityk i praktyk Związku Sowieckiego.

Źródło: http://www.polskieradio.pl/

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.