Chciałem spojrzeć w twarze ludzi, którzy mordowali polskich oficerów – mówił Nikita Pietrow, rosyjski historyk ze Stowarzyszenia „Memoriał”, podczas prezentacji swojej najnowszej publikacji „Poczet katów katyńskich”.

"Chciałem się dowiedzieć, jak wyglądali ludzie, którzy z zimną krwią i bez cienia współczucia czy litości zabijali Polaków. Przecież ich twarze były ostatnią rzeczą, którą widziały ich ofiary. Chciałem te oblicza poznać. To jest jeden z powodów – mniej naukowy, a może taki bardziej ludzki, dla którego napisałem tę książkę” - powiedział Nikita Pietrow.

Historyka interesowało to, co łączyło wszystkie te osoby, które wzięły udział w mordzie katyńskim. „Starałem się zrozumieć, dlaczego oni to zrobili. Z jednej strony odpowiedź wydała mi się prosta. Wystarczyło przecież być w NKWD i dostać konkretny rozkaz. Ale nurtowała mnie też rzecz dużo głębsza – co takiego "siedziało" w tych ludziach, że do tej strasznej pracy wybrano właśnie ich? Jaki diabeł musiał siedzieć w duszy każdego z nich, że stali się oni bezlitosnymi katami NKWD?” - mówił Pietrow.

Izabella Sariusz-Skąpska, prezes Federacji Rodzin Katyńskich, zauważyła, że do zrozumienia tego, co się stało w Katyniu, mogą być również pomocne wyniki badań dotyczących totalitaryzmu nazistowskiego. „Również w NKWD było mnóstwo ludzi, którzy byli podobni do architekta eksterminacji Żydów i oficera SS Adolfa Eichmanna. Każdy z nich po prostu "wykonywał swoją robotę". I to też jest straszliwa lekcja, która płynie z tej książki. I za tę naukę musimy Nikicie podziękować” - powiedziała Sariusz-Skąpska.

Pietrow zwrócił uwagę, że gdy przystępował do badań to dysponował skromnym zasobem danych o faktycznych katach polskich oficerów. „Materiału wyjściowego miałem tyle, co nic. Dysponowałem jedynie listą osób nagrodzonych za udział w likwidacji polskich wojskowych. Ale ona też nie była stuprocentowo wiarygodna. Dlatego zanim w ogóle zacząłem przekopywać się przez biografie tych prawdziwych zbrodniarzy, to najpierw musiałem usunąć z tej listy tych, którzy znaleźli się na niej przypadkiem. To wiązało się z długą i żmudna pracą archiwalną” - opowiadał o początkach swoich historycznych dociekań.

„Wiele już uczyniono, by przywrócić pamięć o pomordowanych w Katyniu polskich oficerach. Natomiast niewiele wysiłku włożono w to, by dowiedzieć się, kto pociągał za spust, kim byli ci ludzie, dlaczego to robili i co się z nimi działo potem. Książka Iwana Pietrowa jest przełomowa właśnie przez to, że koncentruje się na oprawcach, a nie na ofiarach” - powiedział prowadzący spotkanie z rosyjskim historykiem dr Sławomir Dębski, dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Jak informuje wydawca książki - Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia - „Poczet katów katyńskich” to portret zbiorowy katyńskich oprawców. Autora zastanawiają motywacje enkawudzistów, które doprowadziły ich do udziału w Zbrodni Katyńskiej, a także wpływ, jaki miała ona na nich. Analiza tych problemów staje się również przyczynkiem do poznania mechanizmu działania aparatu bezpieczeństwa i całego sowieckiego systemu opresji. Autor książki pokazuje, że wśród władz i społeczeństwa współczesnej Rosji wciąż brak dobrej woli oraz gotowości do uczciwego i otwartego rozliczenia się z totalitarną przeszłością.

W publikacji znajduje się załącznik zawierający ponad 120 biogramów funkcjonariuszy różnych szczebli aparatu bezpieczeństwa państwowego zaangażowanych w katyński mord na Polakach. Przy większości z nich są również fotografie katów.

Źródło: dzieje.pl

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.