Wystarczy tylko rozejrzeć się wokół siebie, by odkryć, jak wiele śladów innych kultur otacza nas na co dzień. Podczas Festiwalu Łódź Czterech Kultur zarówno dzieci, jak i dorośli będą mieć okazję, by dowiedzieć się więcej o swoich dawnych i współczesnych sąsiadach. CPRDiP wsparło odkrywanie rosyjskich korzeni w Łodzi w ramach VIII Otwartego Konkursu.

Dzieje twórców przemysłowej potęgi naszego miasta zaklęte są w murach reprezentacyjnych budynków przy ulicy Piotrkowskiej. Podczas gry miejskiej Wielokulturowa Łódź w atmosferze zabawy szukać ich będą pięcioosobowe zespoły zaopatrzone w smartfony. Gra wystartuje z Placu Wolności 8 i 14 września o g. 11.00.

Nawet pozornie nieprzydatne materiały i śmieci mogą stać się tworzywem sztuki i posłużyć do opowiedzenia ważnej historii o wielokulturowości. Przekonają się o tym dzieci w wieku 7-12 lat biorące udział w warsztacie tworzenia teatru lalek upcyclingowych pt. Kulturowy assamblage prowadzonym 14 września przez Przędzalnię Sztuki na Księżym Młynie. Nieco młodsi twórcy, którzy wolą wyrażać siebie poprzez dźwięki, mogą wybrać się z opiekunami na warsztaty Spotkania z Panią Muzyką prowadzone przez Ewę Kozioł 7 września w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. Zajęcia umuzykalniające inspirowane polskimi i żydowskimi zabawami podwórkowymi oraz muzyką mniejszości zamieszkujących Łódź przeznaczone są dla grup dzieci w wieku 0-2 oraz 3-5 lat.

Także w Centrum Dialogu odbędzie się cykl warsztatów dla uczniów pt. Świątynie Czterech Kultur, w centrum którego znajdzie się wyjątkowa architektoniczna układanka pozwalająca poznać historię i wygląd ikonicznych łódzkich budowli sakralnych czterech wyznań. Klasy 1-3 Centrum ugości 9 września, klasy 4-7 10 września, a 11 września czekać będzie na uczniów klas 8 i szkół ponadgimnazjalnych. Chwilę wcześniej, 8 września, w warsztacie będą mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani, po wcześniejszej rejestracji.

Okazją, by obejrzeć mniej znane zabytkowe budowle od wewnątrz, będzie cykl wykładów poświęconych różnym formom udziału czterech kultur w kształtowaniu łódzkiej tożsamości. 6 września w Templum, czyli dawnej kaplicy ewangelicko-augsburskiej, o społeczności niemieckiej w XIX i XX wieku opowie dr hab. Monika Kucner. Dr Violetta Wiernicka 7 września omówi ślady rosyjskiego dziedzictwa w Łodzi w Cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, a później oprowadzi po prawosławnej części Cmentarza Doły. Kamienica Pinkusa i Lendego, przy Kościuszki 1, stanie się 8 września miejscem wykładu dr Irminy Gadowskiej o żydowskich malarzach Łodzi, a 14 września prof. Krzysztof Stefański przybliży lokalne nawiązania do „stylu zakopiańskiego” w Kościele Dobrego Pasterza.

Dziś Łódź nadal pozostaje domem wielu – nie tylko tych historycznych – kultur, o czym porozmawiają podczas dyskusji panelowej przedstawiciele mniejszości narodowych mieszkających na stałe w naszym mieście. 9 września w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana rozmowę pod hasłem Łódź nie tylko czterech kultur poprowadzi Joanna Podolska.

Koncert zespołu Shortparis

Każdy występ Shortparis jest inny. Każdy szalony. Ta pochodząca z St. Petersburga grupa umyka wszelkim klasyfikacjom. Publiczność Festiwalu Łódź Czterech Kultur sama będzie mogła przekonać się czy jest to post-punk, groove, noise, dark electronica czy wybuchowa mieszanka wszystkiego.

Az trudno uwierzyć, że Shortparis to dopiero wschodząca gwiazda rosyjskiej sceny muzycznej. Bardzo dojrzały muzycznie, a przy tym nowatorsko eklektyczny i eksperymentalny zespół słynie z brawurowych show w nieoczywistych miejscach: sklepach spożywczych czy salach gimnastycznych, podczas których muzycy bardzo chętnie mieszają się z publicznością. Ich występy zacierają granice między zuchwałym koncertem rockowym, a ekstatycznym performance.

Pisząc o grupie krytycy prześcigają się w komplementach, pokazujących, jak ambitny i trudny do określenia jest petersburski projekt. Mówi się więc, że Shortparis jest: ambitny, niewiarygodnie pretensjonalny, bombastyczny, erotyczny, porywający, niemożliwy do sklasyfikowania, dewiacyjny, zabawny, do tańca, pełen rewolucyjnego potencjału – a to ledwie skromna próbka opisów, jakie towarzyszą zespołowi od początku działalności. Ten monolityczny kolektyw, prowadzony jest przez charyzmatycznego frontmana, Nikolaya Komiagina, którego styl śpiewania po rosyjsku, angielsku i francusku oraz zachowanie sceniczne podkreśla charakter grupy. Wszystko razem gwarantuje uczestnikom Festiwalu Łódź Czterech Kultur niepowtarzalne spotkanie z przedstawicielem czołówki rosyjskiej awangardy. Grupa powstała w 2012 roku i ma na swoim koncie dwa albumy: Дочери i ПасхаW skład zespołu wchodzą: Nikolai Komyagin – wokal, Alexander Galyanov – gitara,  keyboard, Alexander Ionin – gitara, bas, akordeon, Pavel Lesnikov – perkusja, sampling, Danila Kholodkov – perkusja.

Występ zespołu w piątek 13 września, o g. 22.30 w klubie Format w Fabryce Sztuki, ul. Tymienieckiego 3. Wstęp wolny. Koncert dofinansowany ze środków Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

13.09, g. 22.30 | Koncert zespołu Shortparis, wstęp wolny | Format, ul. Tymienieckiego 3

Źródło:  Organizatorzy Festiwalu

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych