W drugiej połowie września Gimnazjum nr 4 w Tychach gościło  10-osobową grupę uczniów wraz z ich opiekunami z Ogólnokształcącej Szkoły nr 1 z Internatem dla Dzieci Niedowidzących i Niewidomych w Moskwie. Razem z gośćmi z Rosji polska młodzież realizowała projekt „Nic nie tworzy przyszłości tak jak marzenia. Zabawmy się w futurologa. Miasto i dom przyszłości – nasze wizje”.

Poniżej przedstawiamy relację p. Mirosławy Gawlik, p. Doroty Liebner, p. Katarzyny Jezierskiej - organizatorek wymiany.

Naszych gości odebraliśmy z lotniska Chopina w Warszawie we wtorek 20 września. Wieczorem wszyscy razem wzięliśmy udział w warsztatach integracyjnych, które przygotowała dla nas pani Ilona Opaszowska. Warsztaty przeprowadzone z użyciem gongów, mis i innych przedmiotów grających pozwoliły na poznanie się uczniów z Polski i Rosji oraz na odprężenie się po długiej podróży.

W środę rano odbyły się warsztaty poświęcone różnym wizjom domów przyszłości. Uczniowie zostali podzieleni na 4 grupy polsko-rosyjskie i pracowali nad następującymi tematami: „Domami inspirowanymi naturą czyli jak to robią zwierzęta i rośliny? np. domy w kształcie muszli, jestem ślimakiem czyli dom przenośny, domy hydrofobowe czyli dlaczego lotos pozostaje zawsze suchy, dachy domów inspirowane pajęczą siecią, podpatrujemy termity, czyli jak powinna prawidłowo wyglądać wentylacja domu i utrzymywanie w niej stałej temperatury, jak gromadzić wodę w domach czyli fundamenty domów przypinające korzenie niektórych drzew, które gromadzą wodę deszczową, domy wykorzystujące głazy narzutowe itp”, „W jaki sposób sprawić, aby stare nieużyteczne budynki zyskały nową funkcjonalność i zadowoliły ludzi przyszłości np. adaptacja starych budowli sakralnych, wież ciśnień, kopalni, zakładów pracy”, „Domami inspirowanymi kosmicznymi technologiami np. toaleta badająca skład moczu, lodówka zamawiająca jogurt, roboty przygotowujące posiłek, wykorzystując kuchnię molekularną, dom rozpoznający właściciela, smartfon wyłączający żelazko, kuchenkę, roboty obsługujące dom itp., „Domami inspirowanymi naszymi zainteresowaniami i marzeniami np. dom w formie skateparku, dom zjeżdżalnia (bez schodów), dom inspirowany filmem Flinstonowie, dom transparentny ze szkła, najcieńsze domy, które można wybudować w każdej wolnej przestrzeni pomiędzy istniejącymi już budynkami itp. Po warsztatach i dyskusji nad projektami domów przyszłości pojechaliśmy na wycieczkę do Browaru Obywatelskiego w Tychach, aby zobaczyć jak odrestaurowany browar może służyć ludziom, a następnie zwiedzaliśmy Muzeum Śląskie w Katowicach, które powstało na miejscu starej nieczynnej kopalni węgla kamiennego. Po kolacji konstruowaliśmy roboty, które mogą usprawnić życie w domach i miastach przyszłości (warsztaty przygotowała firma „Roboty i spółka”).

Czwartek rozpoczęliśmy w szkole od udziału w warsztatach „Spaghetti z herbaty i gorące galaretki czyli jak będziemy gotować w kuchni przyszłości”. Był to wspaniały pokaz kuchni molekularnej, którą mogliśmy również skosztować. Następnie chcieliśmy przekonać naszych gości o tym, że nasze miasto jest już Smart City – miastem przyszłości dostosowanym do oczekiwań i potrzeb mieszkańców. W tym celu odwiedziliśmy nową szkołę w Tychach-Urbanowicach, nowoczesną Mediatekę, składowisko odpadów oraz nowoczesne nadbrzeże Jeziora Paprocańskiego. Naszych gości upewnił w tym także wykład przewodniczącego Rady Miasta Tychy – pana Macieja Gramatyki, który opowiedział o innych współczesnych przedsięwzięciach zastosowanych w naszym mieście m. in.: modernizacji systemu oświetlenia ulicznego w Tychach, wdrożeniu Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem, wprowadzeniu systemu "Park&Ride", czyli "Parkuj i Jedź", uruchomieniu licznych punktów hotspot, wprowadzeniu po raz drugi Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy. Po kolacji wzięliśmy udział w warsztatach „W domu i mieście przyszłości nic nie może się zmarnować – tworzenie dóbr codziennego użytku z materiałów poddanych recyklingowi”.

Cały piątek spędziliśmy w Warszawie. Naszą wizytę w stolicy rozpoczęliśmy od pobytu w Centrum Nauki Kopernik – centrum nauki w nowoczesnym mieście przyszłości, które promuje i popularyzuje komunikację naukową. Zwiedzaliśmy m. in. wystawy stałe: Świat w ruchu, Człowiek i środowisko, Korzenie cywilizacji, Bzzz, Strefa Światła, Re: generacja, Teatr Robotyczny oraz Planetarium. Następnie objechaliśmy Warszawę pod kątem arcyciekawych miejsc pod względem architektonicznych, odjazd był próbą odpowiedzi jakie trendy w architekturze będą dominowały i przewodziły w miastach przyszłości.

W sobotę odwieźliśmy naszych gości do Warszawy, ponieważ ich wizyta w Polsce dobiegła końca. Zdążyliśmy jednak zwiedzić Stare Miasto, Krakowskie Przedmieście oraz plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, a także zrobić zakupy w Złotych Tarasach.

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.