Na początku września odbył się pierwszy etap projektu "Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2016" między Zespołem Szkół Budowlanych w Braniewie a Państwową Szkołą Techniczną w Swietłym.

Poniżej przedstawiamy relację Jagody Waszczyszyn - uczennicy ZSB w Braniewie, uczestniczki projektu.

Tematem tegorocznego, czwartego już, projektu wymiany młodzieży był „Hymn, flaga, godło – symbole narodowe sąsiadów”. Podczas wizyty w Domu Kultury w Swietłym już pierwszego dnia naszego pobytu zapoznaliśmy się z historią miejscowości oraz z historią flagi i godła Rosji oraz flagi i godła obwodu kaliningradzkiego.

6 września odbył się  przelot grupy polsko-rosyjskiej z Kaliningradu do Sankt Petersburga, zwanego muzeum architektonicznym pod gołym niebem. Pierwszego dnia w mieście zwiedziliśmy jedną z najbardziej charakterystycznych budowli Sankt Petersburga - Sobór Zbawiciela na Krwi. Wieczorem postanowiliśmy podziwiać miasto nocą, co stało się tradycją każdej następnej nocy.

Kolejnego dnia wybraliśmy się na wycieczkę po mieście oraz odwiedziliśmy Państwowe Muzeum nad brzegiem Newy - Ermitaż. Muzeum robi ogromne wrażenie na każdym, kto je odwiedzi. Odbyliśmy również rejs po Newie – podziwiając niezwykłe symbole niegdysiejszej stolicy Rosji. W nocy natomiast mieliśmy okazję zobaczyć kolejną atrakcję będącą symbolem miasta – podnoszenie mostów zwodzonych na Newie. Było to niezwykłe zjawisko w doskonałej oprawie muzyki klasycznej przywołujące, mimo późnej pory, nad brzeg Newy tłumy turystów.

W czwartek odwiedziliśmy dwa ważne dla Polaków miejsca i symbole obecności Polaków w Sankt Petersburgu. Pierwszym była Szkoła im. Adama Mickiewicza. Przed szkołą znajduje się pomnik polskiego poety, pod którym złożyliśmy kwiaty. Następnym symbolicznym miejscem był Cmentarz w Lewaszowie - miejsce pochówku ponad 45 tysięcy ofiar represji politycznych w latach 1937-1938 (w tym ponad 2 tysięcy Polaków). Była to bardzo emocjonalna wizyta. Weszliśmy na teren z pozoru ładnego parku, słońce przebijało się przez zasłonę w postaci drzew gdy nagle zauważyliśmy pomnik z polskim napisem i polską flagą.

Ostatniego dnia w mieście pojechaliśmy do pałacu letniego Peterhof. Jego największą atrakcją jest ogromny ogród nad Zatoką Fińską w którym ukryta jest niezliczona ilość fantastycznych fontann. Niektóre z nich żartobliwe, nieoczekiwanie „atakujące” gości  swoimi kroplami, inne po prostu piękne. Młodzież upodobała sobie te pierwsze i nie byłaby sobą gdyby nie wskoczyła pod ich strumienie.

Po powrocie do obwodu kaliningradzkiego odwiedziliśmy bibliotekę miejską w Swietłym. Podczas tej wizyty obejrzeliśmy prezentację poświęconą historii flagi i hymnu Rosji oraz uczestniczyliśmy w warsztatach artystycznych poświęconych tej tematyce.

Przez cały tydzień towarzyszyli nam nasi przyjaciele z Rosji, z którymi nawiązaliśmy wspaniałe przyjaźnie. Przed nami jeszcze wizyta Rosjan w Polsce, która rozpocznie się 27 września 2016. Czekamy na naszych gości z niecierpliwością.

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.