Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku i 225 Liceum w Sankt Petersburgu we współpracy z Europejską Fundacją Edukacji i Rozwoju zrealizowały projekt „Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2016” między rówieśnikami obu szkół, którego głównym celem było pogłębienie wiedzy na temat historii Polski i Rosji oraz malarstwa historycznego obu narodów, będących źródłem budowania tożsamości narodowej.

Integralną częścią wiodącego tematu projektu były elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów, mające na celu stworzenie możliwości zacieśnienia i pogłębiania wzajemnych kontaktów między młodzieżą obydwu państw, odkrywania przez uczestników projektu wspólnych cech, ale także akceptacja dla różnic, przezwyciężanie stereotypów, barier i uprzedzeń. Udział w projekcie sprzyjał dialogowi międzykulturowemu, a także promocji szkoły i miasta.

Wszystkie działania w projekcie skierowane były na poznanie historii z wykorzystaniem obrazów malarzy danego kraju. Przeszłość obu krajów pokazana w malarstwie jest bardzo bogata, przedstawia wydarzenia i relacje międzyludzkie z punktu widzenia danego artysty. Praca nad obrazem historycznym jest więc bardzo wymagająca i, oprócz mistrzostwa warsztatu, niezbędna jest szeroka wiedza w najróżniejszych dziedzinach. Z obrazów można dowiedzieć się, np. jak wyglądała w przeszłości dana miejscowość, jakie stroje obowiązywały oraz poznać zmiany, które zaszły z biegiem lat w architekturze i krajobrazie. Obraz odtwarza wydarzenie historyczne, ale nie do końca pokazuje prawdziwe emocje przedstawionych postaci.

W projekcie EFER uczestnicy wymiany stali się “twórcami” obrazu, co przyczyniło się do aktywizacji kulturalnej młodzież, rozwinęły jej wyobraźnię, pomysłowość oraz możliwości artystyczne. Młodzież za pomocą technik komputerowych (zamiast pędzla malarza) “ożywiała” postać z obrazu mistrza. Okiem historyka wniknęła w sytuację z przeszłości przedstawioną na obrazie, zgłębiła wiedzę o danym wydarzeniu, poznała postacie historyczne na nim uwiecznione, ubiory, przedmioty, budowle i stworzyła symulacje dialogów, gestów czy emocji, zaprojektowała kostiumy i rekwizyty oraz scenografię Na zajęciach komputerowych przygotowała współczesny przewodnik multimedialny po wybranym obrazie.

Źródło: http://zszpultusk.edu.pl/, http://efer.org.pl/

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. Tak, akceptuję Nie, chcę dowiedzieć się więcej