Młodzież z Opola i Jekaterynburga wspólnie realizuje projekt pn. "Katolicyzm i prawosławie - dwa wyznania, jedna wiara".

Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wchód - Opolski Oddział Wojewódzki we współpracy z Uniwersytetem Opolskim i Uralskim Federalnym Uniwersytetem w Jekaterynburgu w ramach "Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2016" umożliwiło uczestnikom projektu pogłębić swoją wiedzę i zrozumieć podstawy dominujących w obydwu krajach wyznań religijnych, ich wpływu na kulturę, historię czy procesy społeczne.

Młodzież uczestniczyła m.in. w wykładzie na temat staroobrzędowców i ich działalności na terytorium Polski. Następnie wzięła udział w warsztatach archiwalno-bibliotecznych, gdzie uczestniczy mieli okazję zapoznać się z unikatowymi wydawnictwami zgromadzonymi przez rosyjską uczelnię, a także wybrała się na seminarium wyjazdowe do jednej z najstarszych osad na Uralu – Koptelova oraz Niżniej Siniaczuchy i Ałapajewska. Program został również uzupełniony o zwiedzanie Męskiego Monasteru Nowomęczenników, założonym na miejscu szybów kopalnianych, w których męczeńską śmierć poniosła m.in. św. Elżbieta Romanowa. Studenci wysłuchali opowieści o dziejach rodziny Romanowych i ich kulcie w kościele prawosławnym. Harmonogram projektu dopełniało także zwiedzanie miejsc sakralnych w Jekaterynburgu, uczestnictwo w lokalnym festiwalu piosenki rosyjskiej oraz degustacja tradycyjnych dań rosyjskiej kuchni.

Druga część "Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2016" Opole-Jekaterynburg rozpoczęła się od odwiedzin Uniwersytetu Opolskiego, gdzie uczestnicy projektu spotkali się z władzami Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód oraz władzami województwa. Młodzież zwiedziła Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Muzeum Wsi Opolskiej, a także inne atrakcje miasta. Kolejne dni wypełnione były wykładami, m.in. prof. Wandy Laszczak z Instytutu Slawistyki UO, która opowiedziała o postaci rosyjskiej świętej - Matce Marii. Prezentacje prof. Laszczak oraz dr Magdaleny Przysiężnej-Pizarskiej zainaugurowały pierwszą część obrad konferencji studentów.

Następnie młodzież zwiedziła Muzeum Śląska Opolskiego, gdzie dyrektor muzeum opowiedziała o historii miasta, grodu, ale także o tradycjach popularnych dawniej i dziś na Śląsku Opolskim. Dzień zakończył się wieczorkiem o tradycjach różnych świąt katolickich i prawosławnych. W kolejnych dniach uczestnicy wymiany odwiedzili Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opole, Zamek w Mosznej oraz na Górę św. Anny oraz udali się na Dolny Śląsk, gdzie wzięli udział w warsztatach w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, oddział Kamieńcu Ząbkowickim i gościli w Jedlinie Zdroju, gdzie odbyła się kolejna część konferencji.

Źródło: https://www.facebook.com/swpwo/

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.