Wraz ze swoimi polskimi rówieśnikami Rosjanie realizują projekt pn. „W jedności siła” w ramach ścieżki tematycznej „Katolicyzm i prawosławie - dwa wyznania, jedna wiara”. Wędrówka Szlakiem Papieskim na Oźną, poznanie historii, legend i tradycji regionu wpisywała się w założenia projektu i cieszyła się dużym zainteresowaniem u młodych Rosjan.

Głównym rezultatem projektu będzie wspólna petycja młodzieży polskiej i rosyjskiej do przedstawicieli wszystkich krajów Unii Europejskiej, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki, która nawiązywać będzie do tematu przewodniego - „W jedności siła”, zaś dotykać ma aktualnych problemów współczesnej Europy i świata.

Źródło: www.rajcza.pl/