Warszawa, 19 kwietnia 2016 r.

Drodzy Przyjaciele Centrum,

właśnie dziś mija pięć lat od utworzenia Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, instytucji powołanej dzięki inicjatywie Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych po to, aby prowadzić rzeczową i uczciwą rozmowę o wzajemnych stosunkach.  

Przez pięć lat Centrum, którym do lutego br. kierował dr Sławomir Dębski przy pomocy młodego i zaangażowanego zespołu, zdobyło renomę prężnie działającej instytucji, która realizując ustawowe zadania nakreśliła nowe standardy dialogu polsko-rosyjskiego. Centrum w swoich działaniach nie wahało się podejmować spraw trudnych, wychodząc z założenia, że osiągnięcie prawdziwego porozumienia będzie możliwe tylko poprzez dialog i wspólne zmierzenie się z istniejącymi rozbieżnościami.

Nie ma lepszego sposobu na przeciwdziałanie podziałom i uprzedzeniom niż bezpośrednie kontakty między Polakami i Rosjanami. Ułatwianie wzajemnych spotkań i zacieśnianie więzi międzyludzkich należało od początku do najważniejszych zadań Centrum. Wystarczy wspomnieć, że w stworzonym przed kilkoma laty programie wymiany młodzieży i innych wydarzeniach skierowanych do młodych liderów społecznych i środowisk naukowych wzięło udział ponad cztery tysiące osób.

Centrum angażowało się  w debatę na temat Rosji, prowadzoną w środowiskach akademickich i przez opiniotwórcze ośrodki analityczne. Przybliżaliśmy polskiemu społeczeństwu i międzynarodowej opinii publicznej wiedzę o historii, sytuacji wewnętrznej i działaniach wobec świata zewnętrznego wschodniego sąsiada. 

To wszystko – i wiele innych niewymienionych tu działań – było możliwe dzięki wizji poprzedniego Dyrektora, zaangażowaniu i aktywności całego zespołu Centrum oraz przychylności i wsparciu Państwa, naszych licznych przyjaciół i partnerów. Po upływie tych lat mogę z dumą stwierdzić, że droga przebyta z Państwem dała dużo satysfakcji, i wyrażam nadzieję na dalszą współpracę na rzecz polsko-rosyjskiego dialogu społecznego i historycznego. 

Z wyrazami szacunku,

Ernest Wyciszkiewicz
p.o. Dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. Tak, akceptuję Nie, chcę dowiedzieć się więcej