Lidia Czukowska: Proces wykluczenia

Książka inauguruje serię im. Aleksandra Hercena (1812–1870) i jest wspólną inicjatywą Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu.

W XIX wieku patron serii – jako prawdziwy obywatel wolnej Europy – walczył o godność wszystkich ludzi, bez względu na to, czy przebywał we Francji, Włoszech czy w ojczystej Rosji. Był też wielkim pisarzem, wydawcą oraz redaktorem pierwszej niezależnej od rosyjskiej cenzury gazety – „Kołokoł”.

Adam Michnik, redaktor naczelny serii:

„Nie ma jednej Rosji. Zawsze istniała Rosja Murawjowów, którzy byli wieszani jako dekabryści i obrońcy wolności, ale istniał też Murawjow Wieszatiel, jeden z tych, którzy wieszali. Także i dziś istnieje Rosja nienawiści, kłamstwa i podłości, jak też Rosja ludzi wielkiej odwagi, uczciwości i prawdy. Świadectwem tej drugiej Rosji była i jest wielka literatura: Piotr Czaadajew i Aleksander Hercen, Lew Tołstoj i Antoni Czechow, Aleksander Sołżenicyn, Andrzej Sacharow, Josif Brodski, Anna Achmatowa. Ta seria książek chce prezentować dorobek pisarzy z tego nurtu rosyjskiej duchowości.”

Lidia Czukowska (1907–1996) – rosyjska pisarka, redaktorka, publicystka oraz kronikarka losów środowiska literackiego w epoce radzieckiej. Autorka powieści Sofia Pietrowna (wydanie polskie 1975, 1990) i Zejście pod wodę (2010) oraz dzienników w trzech tomach Zapiski o Annie Achmatowej. Córka wybitnego rosyjskiego pisarza Kornieja Czukowskiego, od młodych lat skonfliktowana z władzami radzieckimi, w 1938 roku w stalinowskich czystkach straciła męża, fizyka Matwieja Bronsztejna. W 1974 roku została wykluczona ze Związku Pisarzy Radzieckich, a jej twórczość objęto całkowitym zakazem publikowania do 1986 roku. Proces wykluczenia to szczegółowy opis życia radzieckich literatów i sytuacji literatury w ZSRR w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku.

Książka do nabycia na stronie wydawnictwa Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego: www.kew.org.pl/

Этот веб-сайт использует cookies. для получения более подробной информации пройдите по ссылке. Да, я согласен/согласна Нет, хочу узнать больше