Polacy o polityce wschodniej

Niniejszy raport przedstawia wyniki sondażu opinii publicznej na temat kluczowych zagadnień polskiej polityki wschodniej. Zawiera także analizę uzyskanych wyników. Czy ważniejsze dla Polaków są stosunki z wrogo usposobioną Rosją, czy też z najbliższymi sąsiadami wschodnimi: Ukrainą i Białorusią? Czy obrona praw człowieka i wartości jest tak samo nieodzowną częścią polityki zagranicznej jak dbałość o wąsko zdefiniowane interesy własnego państwa? Na ile w działaniach politycznych wobec Europy Wschodniej Polska powinna uwzględniać stanowisko innych państw Unii Europejskiej? W jakim stopniu Polacy gotowi są wspierać finansowo naszych wschodnich sąsiadów?

To tylko niektóre pytania, które zostały zadane w sondażu przeprowadzonym na zlecenie Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Jego wyniki dowodzą, że Polacy w zdecydowanej większości popierają założenia polskiej polityki wschodniej, realizowanej przez kolejne rządy od lat 90. Pragną więc umacniania niepodległości Ukrainy i Białorusi oraz związków tych państw z Europą Środkową i Zachodnią, a także przeciwdziałania tendencjom imperialnym w rosyjskiej polityce zagranicznej. Sondaż ujawnia jednak także pewne tendencje, które dla polskich elit politycznych mogą stać się wyzwaniem.

Pobierz raport.

Do rozmowy o wynikach raportu zaproszenie dyrektora Ernesta Wyciszkiewicza przyjęli prof. Paweł Kowal, dr Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski, a rozmowę poprowadził dr Łukasz Jasina. 

Этот веб-сайт использует cookies. для получения более подробной информации пройдите по ссылке. Да, я согласен/согласна Нет, хочу узнать больше