Dokumenty do historii stosunków polsko-sowieckich 1918–1945, Tom IV 1939-1945

Część 1 Wojna i rozejm (wrzesień 1939 – grudzień 1942)

Część 2 Imponderabilia i realia (styczeń 1943-czerwiec 1945)

Niniejsze wydawnictwo to jedna z największych edycji źródeł do historii relacji polsko-sowieckich w okresie II wojny światowej, zawierająca materiały nieznane dotychczas badaczom lub słabo funkcjonujące w obiegu historiograficznym.

Zostały one pozyskane przez redaktora tomu w ciągu kilkuletnich kwerend prowadzonych przede wszystkim w Instytucie Sikorskiego w Londynie, Archiwum Akt Nowych, Archiwum Polityki Zagranicznej MSZ Rosji oraz w archiwach ukraińskich.

Publikowane dokumenty w istotnym stopniu pomagają zrozumieć zarówno stanowisko polskich rządów, przebywających na uchodźstwie, wobec Sowietów, jak i Kremla wobec Rzeczypospolitej Polskiej. Pokazują okoliczności wpływające na proces decyzyjny, odzwierciedlają atmosferę, w której ustalano strategię działań, jak również stan emocjonalny polityków, a także ich przekonania czy nawyki. Wiele z edytowanych źródeł ma też znaczenie dla zrozumienia doktryny prawnomiędzynarodowej państwa polskiego.

Informacje szczegółowe:

  • Tytuł: Dokumenty do historii stosunków polsko-sowieckich 1939-1945 (cz. I 1939-1942; cz. II 1943-1945)
  • Redakcja serii: Mariusz Wołos
  • Redaktor tomu: Łukasz Adamski
  • Wydanie: pierwsze
  • Data wydania: 2021
  • Oprawa: twarda, szyta
  • Format: 150 x 245 mm
  • ISBN 978-83-66883-07-9 (całość), ISBN 978-83-66883-08-6 (część I), ISBN 978-83-66883-09-3 (część II)
  • Cena brutto: 65, 00 PLN
  • Tłumaczenie dokumentów z języka rosyjskiego: Katarzyna Chimiak, Łukasz Adamski

Książka powstała w ramach projektu Edycja materiałów źródłowych do stosunków polsko- sowieckich finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2014–2020.

Tom I 1918–1926 dostępny jest tutaj.

Этот веб-сайт использует cookies. для получения более подробной информации пройдите по ссылке. Да, я согласен/согласна Нет, хочу узнать больше