"Wyzwalenyja" i zaniawolenyja. Polska-biełaruskaje pamieżża 1939-1941 hh. u dakumientach biełaruskich archiwau.

Prof. A .Smalianczuk  jest wybitnym badaczem idei krajowej, autorem monumentalnej biografii jej czołowego przedstawiciela Romana Skirmunta, jednak jego zainteresowania są o  wiele szersze. Jest jednym z czołowych przedstawicieli „oral history” na Białorusi,  organizatorem wielu ekspedycji  na pogranicze polsko-białoruskie podczas których zbierano  relacje na temat wzajemnych kontaktów, zwłaszcza  przed wybuchem II wojny światowej i jej  skutków dla mieszkańców tamtejszych terenów (zobacz "Za pierszymi sawietami").

Książka zawiera niezwykle istotne, a dotychczas niepublikowane, źródła dotyczące okupowanych przez sowietów ziem północno-wschodnich II RP. Wśród nich znajdują się m.in. informacje dotyczące nastrojów społecznych i oporu przed totalitarnym reżimem. Publikacja prof. A. Smalianczuka jest ważna zarówno dla historii Białorusi jak i dla Polski. 

Książkę można kupić tutaj.

W 2022 roku książka zostanie wydana również w języku polskim.

Этот веб-сайт использует cookies. для получения более подробной информации пройдите по ссылке. Да, я согласен/согласна Нет, хочу узнать больше