POLSKA–ROSJA. DIAGNOZA SPOŁECZNA 2013

Polacy na temat Rosji i Rosjan oraz stosunków polsko-rosyjskich. Rosjanie na temat Polski i Polaków oraz stosunków rosyjsko-polskich

Tym raportem zaczęliśmy cykl badań, który – jak liczymy – w perspektywie kilku lat pozwoli na głębokie zbadanie wzajemnego postrzegania Polaków i Rosjan. Skuteczny dialog i poszukiwanie porozumienia w sprawach trudnych wymagają wyjścia poza obiegowe prawdy i próby głębszego poznania stanu świadomości obu społeczeństw oraz czynników determinujących określone postawy i działania.

Naszym celem jest monitorowanie zmian nastrojów społecznych w czasie oraz uzyskanie porównywalnych wyników z obu krajów. Aby spełnić ten warunek założyliśmy przeprowadzenie badań w tym samym okresie, tą samą metodą i za pomocą analogicznych narzędzi badawczych. Cykliczność, synchronizacja i spójność metodologiczna nadają tym badaniom wyjątkowy charakter.

Niniejszy raport składa się z dwóch opracowań wyników badań narodowych wykonanych przez uznane na rynku polskim i rosyjskim ośrodki badawcze, a następnie uzupełnionych o komentarze i wnioski polskiego i rosyjskiego eksperta. 

Polski komentarz do wyników polskich i rosyjskich badań Łukasza Mazurkiewicza:

Wyniki badań ukazują zasadnicze różnice we wzajemnym postrzeganiu Polaków i Rosjan. Na szczególną uwagę zasługują następujące elementy: Polska i Polacy zajmują w świadomości Rosjan relatywnie mniej eksponowane miejsce niż Rosja i Rosjanie w świadomości Polaków. Wizerunek Polski i Polaków wśród Rosjan można określić jako płytki i słabo zarysowany. Świadczy o tym bardzo wysoki odsetek badanych Rosjan, którzy udzielili odpowiedzi „trudno powiedzieć” lub „nic” na pytanie otwarte o skojarzenia z Polską (49%). Pozostali respondenci udzielali mało wyrazistych, ogólnikowych odpowiedzi.

Rosyjski komentarz do wyników rosyjskich i polskich badań Walerija Fiodorowa:

Współcześni Rosjanie kojarzą Polskę zwykle z państwem nieżyczliwie usposobionym względem ich państwa. Jej intencje ocenia się raczej negatywnie. Gorzej według Rosjan odnosi się do nich tylko Litwa (była republika radziecka, jedna z najbardziej aktywnych podczas rozpadu ZSRR) i były przeciwnik w „zimnej wojnie”, a teraz po prostu główny geopolityczny rywal – USA. Dzisiejsze stosunki między Rosją i Polską respondenci ocenili na trójkę (w pięciostopniowej skali). Przy czym, im wyższe wykształcenie ma respondent, tym niższą ocenę stawia wzajemnym relacjom państw.

Zapraszamy do lektury:

Polska-Rosja. Diagnoza społeczna 2013

Polsha-Rossiya. Socyologicheskiy diagnoz 2013 - wersja rosyjska

Poland-Russia. Social Diagnosis 2013 - wersja angielska

Inne raporty z badań opinii publicznej

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. Tak, akceptuję Nie, chcę dowiedzieć się więcej