REKONSTRUKCJA BIAŁORUSKIEJ LISTY KATYŃSKIEJ

Działalność Centrum

IV Otwarty konkurs - edycja 2015

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza IV Otwarty Konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich. Termin składania wniosków upływa 16 marca 2015 r. Zapraszamy do udziału!

Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2015 - IV edycja

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia zaprasza do składania wniosków o przyznanie dofinansowania  na realizację przedsięwzięć w ramach programu "Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2015". Termin ich składania upływa 2 marca 2015 r. Zapraszamy do udziału w konkursie!

Nowa publikacja Centrum: Myślą i słowem

Nie było drugiej takiej epoki w dziejach, w której między Polakami a Rosjanami dochodziłoby do równie intensywnych kontaktów jak w wieku XIX. Myśl polityczna obu narodów i ogromne inspiracje, których intelektualiści polscy i rosyjscy sobie wzajemnie dostarczali, stanowią równocześnie temat stale aktualny, ułatwiający dotarcie do istoty polsko-rosyjskich napięć, także tych obecnych.

Mały ruch w dobrym kierunku - raport z badania opinii publicznej w strefie małego ruchu granicznego

Trudno o lepsze laboratorium zmian społecznych niż sytuacja, jaka powstała w tych powiatach na Warmii i Mazurach oraz na Pomorzu, które tworzą strefę Małego Ruchu Granicznego (MRG) z obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Badanie opinii mieszkańców powiatów objętych strefą MRG przeprowadzono po roku od wejścia w życie nowych zasad podróżowania. Prezentowany raport jest podsumowaniem ustaleń pochodzących z badań jakościowych oraz ilościowych.

Polska-Rosja. Diagnoza społeczna 2013 - raport z badań opinii publicznej w Polsce i Rosji

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia prezentuje najnowsze badania poświęcone wzajemnemu postrzeganiu Polaków i Rosjan.

Raport "Polska-Rosja. Diagnoza społeczna 2013"

Wersja angielska Raportu

Wersja rosyjska Raportu

II edycja Polsko-Rosyjskiej Szkoły Paleografii i Neografii Cyrylickiej XV–XVIII w

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają do udziału w II edycji „Polsko-Rosyjskiej Szkoły Paleografii i Neografii Cyrylickiej XV-XVIII w.” – specjalistycznych szkoleń i warsztatów, które będą się odbywać od 13 do 25 lipca 2014 r., w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie. Organizatorzy zapewniają uczestnikom z Polski bezpłatny udział w zajęciach oraz bezpłatne zakwaterowanie. Dla pozostałych osób koszt szkoły wynosi 1000 zł.

Szkoła skierowana jest do doktorów oraz adeptów nauki: doktorantów i studentów studiów magisterskich, których zainteresowania koncentrują się wokół tematów dotyczących historii państwa rosyjskiego oraz krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w badaniu której podstawę stanowią źródła ruskie i rosyjskie. Zajęcia prowadzić będą wybitni specjaliści z Polski i Rosji. Język wykładów i szkoleń – rosyjski.

Procedura kwalifikacji i system naboru słuchaczy
II edycji Polsko-Rosyjskiej Szkoły Paleografii i Neografii Cyrylickiej XV–XVIII w.

Podstawę uczestnictwa w II edycji „Polsko-Rosyjskiej Szkole Paleografii i Neografii Cyrylickiej XV–XVIII w.” stanowi pozytywne przejście procedury kwalifikacyjnej.

Do procedury mogą stanąć osoby, które nie ukończyły 40. roku życia i posiadają:

– stopień naukowy doktora nauk humanistycznych lub neofilologii słowiańskiej,

– tytuł magistra historii, historii sztuki, neofilologii języka słowiańskiego,

– biegłą znajomość języka polskiego i rosyjskiego,

– studenci studiów magisterskich z zakresu historii, historii sztuki, neofilologii języka słowiańskiego.

W II edycji mogą brać udział absolwenci „Polsko-Rosyjskiej Szkoły Paleografii i Neografii Cyrylickiej XV–XVIII w.” z 2013 roku.

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony wniosek zgłoszenia udziału w „Polsko-Rosyjskiej Szkole Paleografii i Neografii Cyrylickiej XV–XVIII w.”
  2. Kopia dyplomu doktora lub magistra lub licencjata.
  3. Opinia samodzielnego pracownika naukowego.

3.a. W wypadku osób posiadających tytuł magistra lub licencjata – opinia opiekuna naukowego. Jeżeli opiekunem naukowym jest niesamodzielny pracownik naukowy kandydat powinien dostarczyć opinię swojego opiekuna naukowego oraz opinię samodzielnego pracownika naukowego.

Dokumenty należy przesłać pocztą, lub dostarczyć do sekretariatu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041Warszawa.

Dokumenty powinny zostać dostarczone do Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia do 4 maja 2014.

Kontakt:

Piotr Głuszkowski
gluszkowski@cprdip.pl
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
ul. Jasna 14/16 A, 00-041 Warszawa

Natalia Królikowska
nataliakrolikowska@wp.pl
Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

WNIOSEK - udział w szkole paleografii 2014 - polska wersja.docx

WNIOSEK - udział w szkole paleografii 2014 - rosyjska wersja.docx

WNIOSEK - udział w szkole paleografii 2014 - angielska wersja.docx