II edycja konkursu na stypendia na realizację badań naukowych na okres stypendialny w roku akademickim 2013/2014. 

Laureatami stypendiów zostało aż pięciu badaczy z różnych ośrodków naukowych w Rosji: Kaliningrad, Petersburg, Moskwa, Woroneż, Nowosybirsk. Badacze reprezentują pięć różnych dyscyplin naukowych: historię, socjologię, politologię, muzykologię i historię idei.

Stypendia umożliwiły im prowadzenie badań w różnych ośrodkach naukowych w Polsce. Pięciu laureatów zostało wyłonionych z 42 nadesłanych wniosków. 24 z nich spełniały wymogi formalne i zostały dopuszczone do oceny merytorycznej. 

Wykaz stypendystów:

  • Dr Jekatrina Tumanik z Instytutu Historii Syberyjskiego oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk w Nowosybirsku, przeprowadziła w roku akademickim 2013/2014 badania nad tematem: „Polacy na Syberii w XIX – początek XX wieku.: słownik biograficzny, charakterystyki, baza danych, bibliografia i źródła”

Katarzyna Tumanik należy bezsprzecznie do wyróżniających się badaczy stosunków rosyjsko-polskich na Syberii. (…) Jej wyjątkowa pracowitość oraz sumienność stanowią gwarancję, iż przyznane jej stypendium trafi w dobre ręce, a nie zostanie zmarnowane, lecz wykorzystane w sposób maksymalny. (z opinii prof. Wiktorii Śliwowskiej, IH PAN).

  • Dr Jelena Kuczerjawaja z kaliningradzkiej filii Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu  Humanistycznego, przeprowadziła w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014 badania nad wpływem wizerunku organizacji pozarządowych na jakość i skuteczność współpracy polsko-rosyjskiej.

Pani Elena Kucheryavaya, będąca od wielu lat zaangażowana w rozwój współpracy polsko-rosyjskiej oraz w działalność organizacji pozarządowych w Polsce i w Rosji, znakomicie orientuje się w tematyce swoich badań. Jej doświadczenie w pracy naukowej i koordynowaniu projektów międzynarodowych potwierdzają wysokie kwalifikacje, odpowiedzialność, zdolność do prowadzenia badań naukowych i zarządzania projektami. Pani Elena Kucheryavaya znacznie przyczyniła się do rozwoju swojej dziedziny badań. (z opinii prof. Hanny Palaski, IFiS PAN).

  • Dr Oleg Michalew z Woroneskiego Uniwersytetu Państwowego w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014 kontynuował badania nad kluczowymi problemami w stosunkach z Rosją w poglądach polskich partii politycznych w latach 1989-2011.

Jego badania naukowe dotyczące polskich partii politycznych i naszego systemu partyjnego są bardzo zaawansowane. Ich wyniki były publikowane w wydawnictwach naukowych w Rosji oraz w czasopismach naukowych w Polsce. Dr O. Mikhalev szczególną uwagę w swoich badaniach naukowych koncentruje na  analizie programów polskich partii politycznych odnoszących się do realizacji z Federacją Rosyjską. Jest to problematyka niezmiernie rzadko poruszana w badaniach naukowych. (z opinii prof. Andrzeja Stelmacha, UAM).

  • Irina Utienkowa-Szałapak z Petersburskiego Konserwatorium Państwowego im. N.A. Rimskiego-Korsakowa przeprowadziła badania w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014 nad tematem „Spuścizna Oskara Kolberga w historii słowiańskiej etnomuzykologii”

Przygotowany przez Panią Utienkową-Szałapak projekt ukierunkowany jest na maksymalnie pełne odtworzenie polskiego wkładu w rozwój muzycznej etnografii II połowy XIX w., a także popularyzację osiągnięć Oskara Kolberga w nauce rosyjskiej; będzie pomocny w integracji osiągnieć naukowców z Rosji i Polski, umożliwi pokazanie wspólnych dróg rozwoju myśli naukowej dwóch państw, usunie „białe plamy” uniemożliwiające nam poznanie wczesnego okresu słowiańskiej etnomuzykologii. (z opinii prof. Ziwara Gusejnowa, Petersburskie Konserwatorium Państwowe).

  • Dr Natalia Puminowa z Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego przeprowadziła w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014 badania nad tematem „Obraz głupiego Rusina i mądrego Łacinnika w utworach polemicznych (koniec XVI – początek XVII wieku)”

Prowadzone przez Panią Puminową od siedmiu lat badania koncentrują się wokół problematyki historii filozofii Europy Wschodniej w XVI-XVII wieku. W ostatnim czasie jej zainteresowania badawcze dotyczą kwestii historii polemiki międzywyznaniowej na terenie Rzeczpospolitej Obojga Narodów i Państwa Moskiewskiego w XVI i XVII w. Pani Natalia Puminowa jest utalentowanym i niezwykle sumiennym badaczem, potrafiącym precyzyjnie określać cele prowadzonych przez siebie badań oraz systematycznie je realizować. (z opinii prof. Olega Marczenki, RGGU).

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. Tak, akceptuję Nie, chcę dowiedzieć się więcej