Dzieje kościoła katolickiego w Sowieckiej Rosji 1917-1939 w polskich dokumentach dyplomatycznych.

Kierownicy projektu: prof. Roman Dzwonkowski i dr Maciej Wyrwa

Projekt zakłada zebranie, opracowanie i wydanie materiałów archiwalnych opisujących prześladowanie i walkę z kościołem katolickim w sowieckiej Rosji przez pryzmat dokumentów dyplomatycznych II Rzeczypospolitej. W ramach projektu prowadzane są kwerendy m.in. w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Archiwum Akt Nowych, Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more