Bronisław Piłsudski – badacz świata Ajnów

Kierownicy projektu dr Weronika Bielajewa-Saczuk i dr Andriej Sokołow

Centrum, chcąc przypomnieć i uhonorować tę ważną dla światowej nauki i kultury postać, nawiązało współpracę z Muzeum Antropologii i Etnografii im. Piotra Wielkiego Rosyjskiej Akademii Nauk (Kunstkamera) w Petersburgu, które dysponuje największą kolekcją artefaktów i fotografii tego wybitnego uczonego. Opracowanie i digitalizacja bogatej spuścizny naukowej zaowocuje albumem, prezentującym część kolekcji Bronisława Piłsudskiego poświęconej jego badaniom nad ludem Ajnów.

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more