Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2019 w liczbach.

Na konkurs Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2019 r. wpłynęły 54 wnioski, w tym jeden już po terminie ich przyjmowania.  Wnioskodawcy występowali o dofinansowanie swych projektów na łączną sumę 3 714 062,01 zł, co daje średnią kwotę  68 779 zł. Najwyższą wnioskowaną kwotą było 119 229,64 zł, a najniższą 18 000 zł. Przewidywały one wymianę  1572 młodych Polaków i Rosjan wraz z opiekunami.

Rankingi tematów:

 • „To coś więcej niż hobby, to pasja! Na ile współczesny świat umożliwia nam samorealizację.” – 20 wniosków
 •  „80. rocznica wybuchu II wojny światowej - czy potrafimy wyciągać wnioski z tragicznej przeszłości?” – 12 wniosków
 • „Miarą człowieczeństwa jest nasz stosunek do zwierząt. Jak traktujemy zwierzęta: podmiotowo czy przedmiotowo?” – 10 wniosków „Media we współczesnym świecie - czwarta władza relacjonuje, interpretuje, kreuje rzeczywistość?” – 8 wniosków
 • „Bohaterowie popkultury w Polsce i Rosji – co mówią o naszych społeczeństwach” – 4 wnioski

Najwięcej wniosków napłynęło z województwa wielkopolskiego – 8, tuż za nim były warmińsko-mazurskie oraz pomorskie z 7 wnioskami oraz województwa mazowieckie, śląskie i kujawsko-pomorskie z 6, 4 wnioski otrzymaliśmy z województwa dolnośląskiego, po 2 z małopolskiego, lubelskiego i opolskiego, a po jednym wniosku z województw: łódzkiego, lubuskiego, świętokrzyskiego i podlaskiego. Z kolei jeżeli chodzi o rosyjskich partnerów wnioskodawców, to tradycyjnie najwięcej, bo 17 pochodzi z obwodu kaliningradzkiego, na drugim miejscy również tradycyjnie sytuuje się Petersburg i obwód leningradzki – 12 podmiotów, na trzecim miejscu znajduje się Moskwa i obwód moskiewski – 8 podmiotów. Po 2 partnerów pochodzi z Omska, Wołgogradu i Jarosławia, a po jednym podmiocie z takich miast jak: Krasnodar, Wielikij Nowgorod, Ufa, Tiumeń, Samara, Tiumeń, Czita, Nowosybirsk, Briańsk, Kazań, Archangielsk i Władykaukaz.

Trzy wnioski zostały odrzucone na etapie oceny formalnej, a z 50 skierowanych do rozpatrzenia przez Komisję Konkursową, na jej posiedzeniu w dniu 16 kwietnia zarekomendowano do dofinansowania 28 projektów. Ostatecznie, na mocy rozstrzygnięć Dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia postanowiono dofinansować 22 przedsięwzięcia na łączną kwotę: 1 219 116,72 zł.

Lista podmiotów, którym przyznano dofinansowanie:

 1. Gmina Latowicz - 53 838,72 zł
 2.  Gmina Strzelno – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelnie - 34 665,00 zł
 3. Gmina Rozdrażew – Zespół Szkół Publicznych w  Rozdrażewie   - 64 400,00 zł
 4.  Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych  - 45 420 zł
 5. Europejskie Centrum Sportów i Ratownictwa  - 75 000 zł
 6. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Beskidy - 70 000 zł
 7. Stowarzyszenie Obszar Wrażliwości Artystycznej             - 48 745,00 zł
 8. Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych  - 62 000 zł
 9. Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży „Uskrzydlamy”  - 73 000 zł
 10. Gmina Legnica – VII Liceum Ogólnokształcące w Legnicy  - 67 000 zł
 11. Powiat Grodziski - Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim  -  58 000 zł
 12. Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Sosnowcu - 18 000 zł
 13. Gmina Orzysz            - 40 000,00 zł
 14. Powiat Wrocławski – Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Sobótce  -  53 000,00 zł
 15. Gmina Miejska Tychy – Szkoła Podstawowa nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. Makuszyńskiego - 65 000,00 zł
 16. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych ”Razem do celu” - 73 000,00 zł
 17. Stowarzyszenie „Razem dla Dwójki”  -  55 000 zł
 18. Piastun – Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży  -  65 000 zł
 19. Stowarzyszenie IKE -  50 000 zł
 20. Gmina Miejska Poznań – XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich -  60 000 zł
 21. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa  w Lisewie -  43 048 zł
 22. Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie    -  45 000 zł

 Znajdziecie nas również na Facebeook'u:

 https://www.facebook.com/groups/polskorosyjskawymianamlodziezy

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more