ROSczytani: Guzel Jachina

25September

Kolejne spotkanie w ramach Otwartego Klubu Literackiego ROSczytani. Tym razem naszym gościem będzie Guzel Jachina. Więcej.

Archive

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more