Wiceszef MSZ: "Atak w Salisbury był atakiem na bezpieczeństwo mieszkańców całej Europy. Stąd solidarna akcja wydalania rosyjskich dyplomatów"

Atak w brytyjskim Salisbury był atakiem na bezpieczeństwo mieszkańców całej Europy, stąd solidarna akcja wydalania rosyjskich dyplomatów z państwUE i krajów będących poza tą organizacją — oświadczył w poniedziałek w Kijowie wiceszef MSZ Bartosz Cichocki.

W związku ze sprawą Siergieja Skripala Polska uznała za persona non grata czterech rosyjskich dyplomatów. Cichocki, poproszony przez PAP o komentarz w tej sprawie, oświadczył, że wydalenie Rosjan to kwestia bezpieczeństwa narodowego.

Stało się dobrze, bo nie będą te osoby, akredytowane (w Polsce - PAP) jako dyplomaci, szkodzić naszemu bezpieczeństwu narodowemu, ale też staliśmy się częścią solidarnej akcji. Trzeba podkreślić, że jednocześnie te decyzje ogłosiło wiele państw Unii Europejskiej i spoza niej

— powiedział.

Atak w Salisbury nie jest sprawą dwustronną brytyjsko-rosyjską; to jest atak na bezpieczeństwo mieszkańców Europy i jako taki powinien być traktowany. Jeśli chcemy upewnić mieszkańców Europy, że mogą żyć bezpiecznie, to musimy solidarnie i w sposób zdecydowany przeciwstawiać się takim incydentom, jak w Salisbury

— podkreślił Cichocki.

Wiceminister złożył w poniedziałek jednodniową wizytę w Kijowie, gdzie wraz z wiceministrem spraw zagranicznych Ukrainy Wasylem Bodnarem uczestniczył w debacie „Po bezprawiu. Okupacja Krymu i jej konsekwencje polityczne i prawnomiędzynarodowe”. Cichocki oświadczył, że w sprawie Krymu Polska nastawiona jest na działania długodystansowe, których celem jest poprawa jakości życia na terenach znajdujących się pod kontrolą Ukrainy.

Przede wszystkim chcemy skupić więcej uwagi na reformach i poprawie jakości życia na Ukrainie. W momencie, kiedy Ukraińcy mieszkający po drugiej stronie linii kontaktu, po drugiej stronie linii demarkacyjnej zobaczą, że Ukraina jako państwo jest sukcesem, to złudzenie „ruskiego miru” zniknie, osłabnie

— powiedział.

Warszawa - mówił wiceminister - współdziała również z Ukrainą w sprawie polityki sankcyjnej wobec Rosji.

Chcemy także pomóc we współpracy z Ukrainą w udoskonaleniu polityki sankcyjnej, aby okupacja stawała się dla Rosji coraz bardziej kosztowna. Tutaj znów nikt nie udaje, że oczekujemy efektu w tym roku, za rok, czy dwa; to może potrwać, ale to jest nasze stanowisko, które nie ulega zmianie. Nie ma takich warunków, pod którymi pogodzilibyśmy się z rosyjską nielegalną okupacją

— zapewnił Cichocki.

Debatę, która odbyła się w Akademii Dyplomatycznej Ukrainy, zorganizował Polski Instytut Spraw Międzynarodowych i Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Przyczynkiem do dyskusji była wydana niedawno przez te dwie instytucje książka „The Case of Crimea’s Annexation Under International Law”.

as/Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)

Źródło: wpolityce.pl/

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.