Spór o pomniki. Będą sankcje Rosji wobec Polski?

Rada Federacji Rosyjskiej, czyli wyższa izba rosyjskiego parlamentu, zwróciła się do Władimira Putina o wprowadzenie sankcji wobec Polski. Spowodowane jest to zamiarem likwidacji w naszym kraju ok. 500 komunistycznych pomników.

Członkowie Rady Federacji zarzucają Polsce próbę pisania historii na nowo i przekonują, że Rzeczpospolita przetrwała jako państwo dzięki zwycięstwu nad faszyzmem, w które decydujący wkład wniósł Związek Radziecki. Pomijają przy tym fakt radzieckiej agresji we wrześniu 1939 roku, zbrodnię katyńską i późniejsze zniewolenie Polski.

- Powiedziałbym, że do usuwania pomników dochodzi o 28 lat za późno. Być może pewna niekonsekwencja pod tym względem powoduje, że dziś, kiedy Rosja jest bardzo asertywna, mamy do czynienia z dużo większym szumem medialnym. W mediach rosyjskich od kilku tygodni to temat niemal numer jeden, histeria jest rozkręcana w sposób bardzo systematyczny - przekonuje Adam Eberhardt, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich.

Ernest Wyciszkiewicz, dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskieho Dialogu i Porozumienia, podkreśla z kolei, że spór między Polską a Rosją dotyczy rozróżnienia między miejscami pamięci a innymi przestrzenami. - W polskiej interpretacji miejsca pamięci i cmentarze podlegają ścisłej ochronie i jeśli nawet znajdują się tam pomniki, to pozostają nienaruszone. Natomiast pomniki, które znajdują się w miejscach publicznych, podlegają dziś ocenie i demontażowi bądź przeniesieniu - wyjaśnia.

- Z cmentarzami żołnierzy armii sowieckiej w większości nic złego się nie dzieje, poza godnymi potępienia aktami wandalizmu - przyznaje Agnieszka Romaszewska-Guzy, dyrektor Telewizji Biełsat. Wspomina też historię warszawskiego Pomnika Braterstwa Broni, zwanego pomnikiem czterech śpiących, który zniknął z przestrzeni miejskiej przy okazji budowy II linii metra.

Kto w Europie nabiera się na rosyjską propagandę? Czy współczesna Rosja idzie drogą kontynuacji stalinizmu? O tym w nagraniu: http://www.polskieradio.pl/

***

Tytuł audycji: "Debata Jedynki"

Prowadzi: Henryk Szrubarz

Goście: Adam Eberhardt (dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich), Agnieszka Romaszewska-Guzy (dyrektor Telewizji Biełsat) i Ernest Wyciszkiewicz (dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskieho Dialogu i Porozumienia)

Data emisji: 27.07.2017

Godzina emisji: 17.23

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.